Hẹn ngày khám bệnh

Trung Tâm Tim Mạch Bắc Cali
969 Story Road, Suite 6066, San Jose, CA 95122


Giờ làm việc:
Thứ hai - Thứ sáu: 10:00 am - 5:00 pm
Thứ bảy : 10:00 am - 1:00 pm
Thứ năm (ultrasound) : 1:00 pm - 5:00 pm
Chủ nhật: Đóng cửa


Nếu quý vị cần khám bệnh xin lấy hẹn qua

Phone: (408) 293-5900

Email:
info@dandangmd.com
ccncclinic@gmail.com


Theo nội dung sau:

Họ và Tên
Phone
E-mail
Địa chỉ
Ngày nào thuận tiện nhất?
Buổi nào thuận tiện nhất?
Ngày nhất định